ADAM NUMISMATICS


Általános szerződési feltételek


Jogok és kötelezettségek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Ádám Tímea EV. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.adamnumismatics.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.adamnumismatics.com weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

Szolgáltató Adatai:

 

Név: Ádám Tímea EV.

 

Székhely: 2800 Tatabánya Sárberki Ltp.124. 2/5

 

Levelezési cím: 8087 Alcsútdoboz Szabadság út 11

 

Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7

 

Telefonszáma: +36 (30)922-3942

 

Nyilvántartási szám: 55824943

 

Adószám: 57220981-1-31

 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.adamnumismatics.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Adam Numismatics webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Adam Numismatics webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

 

1.2. Az Adam Numismatics webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3. Az Adam Numismatics webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

 

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

 

1.5. A szerződés nyelve magyar.

 

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

1.7. Ügyfélszolgálat: Adam Numismatics

 

Ügyfélszolgálati iroda helye: 8087 Alcsútdoboz Szabadság út 11

 

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek 09.00-19.00 óra

 

Telefon/Viber: +36 (30)798-73-29

 

Internet cím: www.adamnumismatics.com

 

2. REGISZTRÁCIÓ

 

2.1. A Főoldalon található Fiókom/Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3. MEGRENDELÉS

 

3.1. A  Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Weboldalon található bármely termék  alapvető tulajdonságával,kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a bevezető részben találja.

 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó összeg. A vásárlásról a szolgáltató számlát állít ki, amiből az ÁFA-t nem lehet visszaigényelni, mivel a fizetendő bruttó ár 0%-os ÁFA tartalommal rendelkezik, viszont a gazdasági társaságok könyvelésében költségként elszámolható.

 

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

Szállítási mód: Magyar Posta.

Díja: elsőbbségi, ajánlott levélküldemény: 1 050.-Ft.

Fenti ár a küldemény súlyának mértékében változhat. Külön kérés esetén a vevő saját költségére kérhet más szolgáltatót vagy értékbiztosítást. Az értékbiztosítás nélküli küldeményekért a Szolgáltató anyagi felelősséget nem vállal!

Webáruházunkban utánvételes vásárlási lehetőségre nincs mód!!!

 

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A weboldalon megjelentetett termékképek minden esetben az eladásra felkínált termék képe.

 

3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

A vállalkozás által jelenleg választott adózási forma csak azt teszi lehetővé, hogy termékeinkkel közvetlenül természetes belföldi személyeket szolgáljunk ki. Erre tekintettel az általunk kiállított számlát is csak belföldi magánszemélyekre vonatkozóan áll módunkban kiállítani.

 

3.6.Alkalmazott minőségi,minősítési jelölések.

UNC :   Verdefényes

aUNC : Közel verdefényes,hajtatlan

EF :      Kiváló

VF :     Nagyon szép

F :       Szép

VG :    Nagyon jó

G :      Jó

+ :      Jobb mint

-:        Gyengébb mint

 

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

 

5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó tételek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget

 

5.2. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

6.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

6.2. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

 

6.3. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén,amennyiben az előre utalást már teljesítette.

 

6.4. A Weboldalon megrendelt termékeket  a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő módon teljesíti.

 

6.5. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről az átvételi és fizetési módok oldalon tájékozódhat.

Utaláshoz szükséges adatok:

Ádám Tímea
OTP Bank
11773401-01742794

 

7. ELÁLLÁSI JOG

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

 

Amennyiben a Fogyasztó mégsem szeretné a terméket megvásárolni,a vonatkozó törvények szerint a kézhezvételtől számított 14 naptári nap áll a rendelkezésére a vásárlástól való elálláshoz.

Az elállást kizárólag írásban a megadott e-mail címre vagy postai úton teheti meg.

Mielőtt a terméket visszaküldi,kérek egy a vásárló által készített kétoldalas szkennelt vagy fényképezett jó minőségű értékelhető képet a termékről annak érdekében,hogy megállapítható legyen,hogy a termék ugyanabban a minőségi állapotban van-e,mint ahogy az általam postázásra került.

Amennyiben a termék időközben megsérült,vagy tisztításnak vetették alá,illetve minőségi állapota megváltozott,-a Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát.

Jogos elállás esetén a Fogyasztó a terméket hiánytalanul,eredeti minőségi állapotában saját költségén juttassa vissza a Szolgáltató postacímére.

A termék beérkezését követő 14 naptári napon belül történik meg a termék árának visszautalása a Fogyasztó számlájára.

A visszaküldés postai díjának megtérítésére nincs lehetőség!

Az után vétellel visszaküldött terméket a Szolgáltató nem veszi át!

 

8. FELELŐSSÉG

 

8.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

8.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

8.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

8.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

8.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

8.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

 

8.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

9. SZERZŐI JOGOK

 

9.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

9.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

9.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

10.1. Panaszügyintézés

 

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Vásárlói ügyfélszolgálat:

 

Központi cím: 8087 Alcsútdoboz Szabadság út 11.

 

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Hétfő-Péntek 09.00-19.00 óra

 

Telefonszám: +36 (30) 922-3942

 

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 10.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (telefonon) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

 

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

 

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 10.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 9:00-19:00 között fogadja.

 

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 

Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:

 

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

 

Lakásbiztosítás, életbiztosítás, kötelező felelősségbiztosítás, nyugdíj előtakarékosság, megtakarítás